Rada Rodziców

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej Szkoły. W jej skład wchodzi po jednym delegacie wybranym z każdej klasy przez ogół rodziców uczniów uczęszczających do tej klasy.

Do jej zadań należy reprezentowanie interesów ogółu rodziców i prezentowanie ich stanowiska przed innymi organami i instytucjami, w szczególności w kontaktach z Dyrektorem Szkoły.


Kontakt z Radą Rodziców

Każdy z Rodziców może skontaktować się z Radą Rodziców we wszelkich sprawach, jakie uważa za istotne w życiu Szkoły. Kontakt ten odbywa się za pośrednictwem rodzica wybranego jako delegat do Rady Rodziców z danej klasy. Kontakt ten możliwy jest m.in. za pośrednictwem dziennika (vulcan) – przy wysyłaniu wiadomości należy wybrać grupę Rada Rodziców a następnie oddział do którego uczeń uczęszcza, co pozwoli na wskazanie konkretnego przedstawiciela.  Jeżeli kontakt przez przedstawiciela własnej klasy nie przyniesie rezultatu, istnieje możliwość skontaktowania się poprzez dziennik bezpośrednio z członkami Prezydium Rady.


Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Posiedzenia Rada Rodziców odbywały się będą w niżej wskazanych dniach, każdorazowo o godzinie 18:00.

20.09.2023 – stacjonarnie

26.09.2023 – zdalnie

16.10.2023 – stacjonarnie

14.11.2023 – zdalnie

07.12.2023 – stacjonarnie

31.01.2024 – zdalnie

06.03.2024 – stacjonarnie

15.04.2024 – zdalnie

28.05.2024 – stacjonarnie


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący – Dariusz Jakuboze (4tm1)

Zastępca Przewodniczącego – Jacek Persa (1tb)

Sekretarz –Ewa Michalska (5ptm)

Skarbnik – Marta Kacpura (3la)


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Monika Krajewska (3tm1)

Agata Burzyńska (1lb)

Mariusz Kusterka (2la)


Wpłaty na Radę Rodziców

Dzięki składkom Rodziców jesteśmy w stanie skutecznie wspierać uczniów i szkołę. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę!

Wpłaty na Radę Rodziców ZSLiT nr 1 można realizować przelewem na podane poniżej numery kont:

UWAGA:

Proszę o podawanie w tytule przelewu w kolejności: nazwisko, imię, numer klasy ucznia oraz innych danych opisujących wpłatę.

Proszę o wpłaty na dedykowane do tego celu konta – czyli na Studniówkę na konto Studniówka, darowiznę Rady Rodziców na konto Rady Rodziców, za ksero na konto ksero itd.

Nazwa kontaNumer kontaOpis konta
RADA RODZICÓW (konto główne)85 1090 1056 0000 0001 4709 2031Wpłacane są tu kwoty deklarowane na początku roku szkolnego i inne dobrowolne wpłaty. Z tego konta finansujemy większość wydatków dokonywanych przez Radę Rodziców, w tym zakupy sprzętu, czy uroczystości szkolne. Prosimy Szanownych Rodziców o wypełnienie deklaracji wpłaty na RR dostępnej pod linkiem:
https://forms.gle/LM4pwc5S2n3T9oT86
Ksero13 1090 1056 0000 0001 4709 2163Z tego konta finansujemy m.in. zakup papieru, tonerów, naprawy drukarek i kserokopiarek, zakup testów językowych i in. W roku 2023/2024 obowiązuje wpłata 50,00 zł rocznie.
Samorząd11 1090 1056 0000 0001 4709 2199Składki na rzecz Samorządu Uczniowskiego i inne wpłaty na jego rzecz (za bluzy szkolne, zbiórki itp.)
Adobe44 1090 1056 0000 0001 4709 2187Wpłaty za oprogramowanie Adobe nabyte zbiorowo na potrzeby uczniów. W roku 2022/2023 kwota 40 zł.
Studniówki48 1090 1056 0000 0001 4916 3356Rachunek wykorzystywany na potrzeby organizacji studniówek przez poszczególne klasy.
Wycieczki21 1090 1056 0000 0001 4709 2213Rachunek wykorzystywany na potrzeby organizacji wycieczek szkolnych przez poszczególne klasy.
Koło naukowe INVENIO74 1090 1056 0000 0001 4709 2229Wpłaty na wspieranie Rakietowego Koła Naukowo-Technicznego „Invenio” (www.rknti.eu) W tytule należy podać imię i nazwisko lub nazwę darczyńcy.
Koła naukowe82 1090 1056 0000 0001 4916 3326Składki na realizację projektów uczniowskich oraz wspieranie rozwoju uczniów przygotowujących się do konkursów. W tytule można podać nawę koła, zespołu lub konkursu, bądź imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

14 1090 1056 0000 0001 4709 2242