HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW – 3 lipca 2020

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW po poprawkach – 11 września 2020

CZĘŚĆ USTNA

od 4 do 22 maja języki obce nowożytne,  Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 7 do 22 maja język polski 

CZĘŚĆ PISEMNA

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 poniedziałek język polski – pp język polski – pr
5  wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna
środa język angielski – pp język angielski – pr  / dj
7 czwartek matematyka – pr filozofia
8 piątek biologia wiedza o społeczeństwie
 9, 10 – sobota, niedziela
11 poniedziałek chemia informatyka
12 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr / dj
13  środa geografia historia sztuki
14 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr / dj
15 piątek język francuski – pp język francuski – pr / dj
 16, 17 – sobota, niedziela
18 poniedziałek fizyka historia
19 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr / dj
       

*pp – poziom podstawowy  pr – poziom rozszerzony  dj – poziom dwujęzyczny

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie 1 – 19 czerwca 2020

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

część pisemna – 25 sierpnia 2020 godz. 9:00

część ustna – 24-25 sierpnia 2020

Wyniki egzaminu poprawkowego – 11 września 2020