Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”


Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”
Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”
Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.05.2018
Wartość projektu: 1 008 625,50 PLN
Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Uczestnicy: 230 uczniów oraz 15 nauczycieli Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie
Cel projektu: Podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 15 nauczycieli oraz 230 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez realizację takich zadań jak:

  • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • dodatkowa oferta edukacyjna dla uczniów w zawodzie technik mechatronik oraz technik informatyk,
  • współpraca z pracodawcami,
  • doposażenie pracowni programowania robotów i pracowni hydrauliki siłowej.
Regulaminy: