Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.

4 września rozpoczęcie roku szkolnego
6 listopada informacje bieżące, oceny, frekwencja
15 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
25 marca przewidywane oceny roczne dla klas maturalnych, klasy młodsze – informacje bieżące
20 maja przewidywane oceny roczne

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.