Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.

8 września rozpoczęcie roku szkolnego
17 listopada informacje bieżące, oceny, frekwencja
12 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
23 marca przewidywane oceny końcowe dla klas maturalnych, klasy młodsze – informacje bieżące
18 maja przewidywane oceny roczne

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.