Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30.

2 września rozpoczęcie roku szkolnego
21 października informacje bieżące, oceny, frekwencja
2 grudnia informacje bieżące, oceny, frekwencja
13 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
24 marca przewidywane oceny roczne dla klas maturalnych, klasy młodsze – informacje bieżące
19 maja przewidywane oceny roczne

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.