Zebrania z wychowawcami rozpoczynają się o godz. 17:00. Pozostali nauczyciele są dostępni w pokoju nauczycielskim od 17:30 do 19:00.

6 września rozpoczęcie roku szkolnego
15 listopada informacje bieżące, oceny, frekwencja
10 stycznia oceny śródroczne – podsumowanie I okresu
20 marca przewidywane oceny dla klas maturalnych i 4 technikum, klasy młodsze – informacje bieżące
15 maja przewidywane oceny roczne

Kontakt z wszystkimi nauczycielami jest możliwy na bieżąco poprzez Wiadomości w Dzienniku.