Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Przetwarzanie danych w Excelu

(na podstawie materiałów prof. Z. Fąfary)

 

 

  1. Sortowanie danych w tabelach – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „1 – Lista plac.xlsx”.

Przebieg ćwiczeń – należy otworzyć plik „1 – Lista plac.xls” i przekopiować wszystkie dane z arkusza „Lista personalna” do arkusza 1. Posortować dane według nazwisk, imion – sortowanie proste a następnie równocześnie według nazwisk i imion, zarobków rosnąco – sortowanie proste-niestandardowe.

Zmienić nazwę arkusza1 na Nazwisko i Imię 1

 

  1. Proste filtrowanie danych w tabelach

Przebieg ćwiczeń – należy i przekopiować wszystkie dane z arkusza „Lista personalna” do arkusza 2 i 3 . W arkuszu 2 założyć filtr prosty na stanowisko aby wyświetlić tylko kierowników sekcji a w arkuszu 3 zakładając filtr prosty-niestandardowy wyświetlić pensje >= od 25000 i <= 30000.

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

 

  1. Zaawansowane filtrowanie danych w tabelach – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „2 – Lista plac.xlsx”.

Przebieg ćwiczeń – należy otworzyć plik „2 – Lista plac.xls” i w tabeli arkusza „Lista personalna” i z wykorzystaniem opcji „Dane-Filtr-Filtr zaawansowany” skopiować dane dotyczące pracowników działu administracji (Admin.)

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

 

  1. Sumy pośrednie (częściowe) – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „6 – Sumy posrednie.xls”.

Przebieg ćwiczenia – należy otworzyć skoroszyt „6 – Sumy posrednie.xlsx” i korzystając z tabeli z listą płac w arkuszu 1 do 3 utworzyć sumy pośrednie (częściowe) ze średnimi pensjami na poszczególnych stanowiskach (przypadek pierwszy opisany w arkuszu „Wzor 1”), średnimi pensjami w działach (przypadek drugi opisany w arkuszu „Wzor 2”) oraz z sumą dni za zwolnieniu i urlopach w poszczególnych sekcjach (przypadek 3 opisany w arkuszu „Wzor 3”).

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

  1. Tabela przestawna – ćwiczenia z wykorzystaniem pliku „7 – Tabela przestawna.xls”.

Przebieg ćwiczenia – należy otworzyć skoroszyt „7 – Tabela przestawna.xlsx” i korzystając z tabeli z listą płac w arkuszu „Lista personalna” utworzyć tabele przestawne ze średnimi pensjami na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek pierwszy opisany w arkuszu „Pensja”), sumą dni zwolnień na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek drugi opisany w arkuszu „Zwolnienia”) oraz z sumą dni urlopów na poszczególnych stanowiskach w poszczególnych działach (przypadek 3 opisany w arkuszu „Urlopy”).

Zmienić nazwy arkusz x na Nazwisko i Imię x.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content