Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW z powodu epidemii COVID -19 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

 1. Interesanci obsługiwani są z zachowaniem środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie, e-mailem.
 2. Wniosek/dokumenty dotyczące załatwienia sprawy należy złożyć w budynku głównym szkoły przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.
 3. W celu załatwienia sprawy prosimy o  wskazanie daty, w której mógłby Pan/i dostarczyć wniosek o przygotowanie dokumentu.
 4. Złożone wnioski/dokumenty zostaną poddane dezynfekcji i po upływie minimum doby, przeniesione do sekretariatu   (w zależności od tego, o której godzinie zostaną złożone dokumenty – przekazanie ich do sekretariatu nastąpi następnego dnia po złożeniu lub kolejnego dnia).
 5. Złożone wnioski/dokumenty zostaną zweryfikowane i na tej podstawie przygotowana odpowiedz.
 6. W przypadku braków w dokumentacji lub ewentualnych błędów skontaktujemy się z Panem/ią składającym/ą wniosek/dokumenty, dlatego uprzejmie prosimy o podanie we wniosku/dokumentach nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 7. Po przygotowaniu odpowiedzi skontaktujemy się z Panem/ią, w celu umówienia się na odbiór dokumentów, który odbędzie się w budynku szkoły.
 8. Po przybyciu na umówioną godzinę należy  zadzwonić pod podany nr telefonu, aby potwierdzić swoją obecność.
 9. Pracownik przyniesie dokumenty do oznaczonego stanowiska, następnie zostanie umożliwione wejście do przedsionka budynku, aby odebrać dokumenty.
 10. Proszę pamiętać, że wejście do budynku będzie możliwe po wcześniejszym wycofaniu się pracownika, z zachowaniem 2 m odległości a Pan/i w tym czasie powinien/a mieć zasłonięte usta i nos maseczką, a ręce chronione rękawiczkami
 11. Każdego dnia, sporządzamy listę osób, które zostały umówione na dany dzień, w celu przygotowania rejestru osób, które  przebywały w szkole.
 12. Interesanci są rejestrowani w rejestrze wizyt w budynku szkoły.
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content