Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI – WIOSNA 2021 i zwrot kluczyka.

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2021 r. – poniedziałek, od godziny 8:00 w holu głównym szkoły, będzie można odbierać świadectwa dojrzałości.

Wyniki zdających, którzy w roku szkolnym 2020/2021 przystępowali do egzaminu maturalnego  będą udostępniane 5 lipca 2021 r. po godzinie 8.00w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Login i hasło zdający otrzymali w momencie odbioru dokumentów ze szkoły.

Przypominamy jednocześnie o bezwzględnym obowiązku rozliczenia się z szatnią szkolną, zwrot kluczyka od szafki lub pokrycie kosztów wyrobienia nowego (15 zł).

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content