Potyczki Młodych Adminów 2017

http://potyczkimlodychadminow.pl

logo PMA

Terminy:

Kategoria:

„Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”:

  • I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 26 marca 2017. Zgłoszenia proszę przekazywać poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie konkursu).

  • II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych, etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów przechodzi do etapu finałowego, przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół ze szkoły (UWAGA !!!!: Zmiana w stosunku do poprzednich edycji).
    Termin etapu on-line: 3-5 kwiecień 2017. Warunki techniczne i sposób przeprowadzenia etapu w zakładce “Warunki techniczne”. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 12.04 2017.
  • III etap – Finał Konkursu odbędzie się 27 maja 2017 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie ul. Wiśniowa 56.

Kategoria:

“Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT”

  • Uczniowie chcący wziąć udział w etapie finałowym konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” rejestrują się na platformie Cisco Networking Academy w kategorii NetRiders CCENT: http://www.academynetriders.com/index.php. Zapisy trwać będą w dniach: 1.02.2017 – 22.03.2017.

  • Do III etapu finałowego „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” zakwalifikowanych zostanie pierwszych 10 uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmą najwyższe pozycje na liście rankingowej konkursu NetRiders Competitions w kategorii NetRiders CCENT. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostanie ogłoszona na stronie Konkursu w terminie 7 dni od chwili opublikowania list kwalifikacyjnych po I rundzie konkursu NetRiders Competitions – region: Europa i Narody Federacji Rosyjskiej. Do uczniów, zakwalifikowanych do finału konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostaną wysłane zaproszenia drogą e-mailową. Potwierdzenia otrzymają także nauczyciele – opiekunowie tych uczniów w danej akademii. Oczekujemy potwierdzenia uczestników w finale najpóźniej do dnia 15 maja 2017. W przypadku braku potwierdzenia, do finału zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rankingowej.

  • III etap Finał Konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” jest etapem praktycznym, w którym uczniowie indywidualnie wykonują zadania praktyczne na stanowiskach wyposażonych w urządzenia sieciowe Cisco. Etap finałowy odbędzie się 27 maja 2017 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie ul. Wiśniowa 56.

Finały – 27 maj 2017 – Warszawa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Warszawa ul. Wiśniowa 56


Po raz czwarty zapraszamy na konkurs dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych – w formule czysto praktycznej – dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych

W tej edycji konkurs rozgrywany jest w 2 kategoriach:

  1.  „Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”
  2.  „Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT”

Szczególnie przydatne przyszłym informatykom i teleinformatykom – wiedza i umiejętności objęte konkursem wchodzą w zakres kwalifikacji E.13 “Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami“.

Wśród nagród dla zwycięskich zespołów  w obu konkurencjach atrakcyjne nagrody. !!!!!

W konkurencji linuksowej wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Konkursie, a finaliści – certyfikaty CLA PL (Certified Linux Administrator)! Ponadto finaliści otrzymają vouchery egzaminu SUSE Cerified Administrator (SCA) in Enterprise Linux.  Informacje o certyfikacie i aktualnych ścieżkach certyfikacyjnych można znaleźć na stronie  https://training.suse.com/certification/

W konkurencji Cisco nagrody też są bardzo atrakcyjne.

1 miejsce:     Xbox One  + plecak

2 miejsce:     Laptop Tablet Miix 300 + plecak

3 miejsce:     Garett VR4 +plecak

oraz

wycieczka do siedziby Cisco w Krakowie dla swojej szkoły

Potyczki administratorów odbywają się w rzeczywistych systemach serwerowych – to rywalizacja w praktycznym wykorzystaniu posiadanej wiedzy. Zespoły uczniowskie rozwiązują zadania w trybie zdalnym (on-line) na maszynach wirtualnych w systemie egzaminacyjnym organizatora.