Rada Rodziców

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów naszej Szkoły. W jej skład wchodzi po jednym delegacie wybranym z każdej klasy przez ogół rodziców uczniów uczęszczających do tej klasy.

Do jej zadań należy reprezentowanie interesów ogółu rodziców i prezentowanie ich stanowiska przed innymi organami i instytucjami, w szczególności w kontaktach z Dyrektorem Szkoły.


Kontakt z Radą Rodziców

Każdy z Rodziców może skontaktować się z Radą Rodziców we wszelkich sprawach, jakie uważa za istotne w życiu Szkoły. Kontakt ten odbywa się za pośrednictwem rodzica wybranego jako delegat do Rady Rodziców z danej klasy. Kontakt ten możliwy jest m.in. za pośrednictwem dziennika (vulcan) – przy wysyłaniu wiadomości należy wybrać grupę Rada Rodziców a następnie oddział do którego uczeń uczęszcza, co pozwoli na wskazanie konkretnego przedstawiciela.  Jeżeli kontakt przez przedstawiciela własnej klasy nie przyniesie rezultatu, istnieje możliwość skontaktowania się poprzez dziennik bezpośrednio z członkami Prezydium Rady.


Terminy posiedzeń Radą Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Posiedzenia Rada Rodziców odbywały się będą w niżej wskazanych dniach, każdorazowo o godzinie 18:00.

14 września 2022 r.

29 września 2022 r.

25 października 2022 r.

24 listopada 2022 r.

10 stycznia 2023 r.

16 marca 2023 r.

25 kwietnia 2023 r.

31 maja 2023 r.

Przed każdym z posiedzeń zostanie podjęta indywidualnie decyzja, czy odbędzie się ono w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły, czy w trybie zdalnym.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący – Dariusz Jakuboze (3tm1)

Zastępca Przewodniczącego – Tomasz Kulpa (2tc)

Sekretarz – Anna Błyskun (1ta)

Skarbnik – Piotr Kosiaty (4gtb)


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Marta Kacpura (2ta)

Małgorzata Kiełbowicz (1lc)

Mariusz Kusterka (1la)


Wpłaty na Radę Rodziców

Dzięki składkom Rodziców jesteśmy w stanie skutecznie wspierać uczniów i szkołę. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę!

Wpłaty na Radę Rodziców ZSLiT nr 1 można realizować przelewem na podane poniżej numery kont:

UWAGA:

Proszę o podawanie w tytule przelewu w kolejności: nazwisko, imię, numer klasy ucznia oraz innych danych opisujących wpłatę.

Proszę o wpłaty na dedykowane do tego celu konta – czyli na Studniówkę na konto Studniówka, darowiznę Rady Rodziców na konto Rady Rodziców, za ksero na konto ksero itd.

regulamin-RR-obowiazujacy-od-13maja2021

Nazwa kontaNumer kontaOpis konta
RADA RODZICÓW (konto główne)85 1090 1056 0000 0001 4709 2031Wpłacane są tu kwoty deklarowane na początku roku szkolnego i inne dobrowolne wpłaty. Z tego konta finansujemy większość wydatków dokonywanych przez Radę Rodziców, w tym zakupy sprzętu, czy uroczystości szkolne. Prosimy Szanownych Rodziców o wypełnienie deklaracji wpłaty na RR dostępnej pod linkiem: https://bit.ly/deklaracjaRR
Ksero13 1090 1056 0000 0001 4709 2163Z tego konta finansujemy m.in. zakup papieru, naprawy drukarek i kserokopiarek, zakup testów językowych i in. W roku 2022/2023 obowiązuje wpłata 50,00 zł rocznie tylko od klas pierwszych. Rada Rodziców w czerwcu 2022 r. postanowiła zwolnić pozostałe klasy od wpłat z powodu niskiego wykorzystywania tego funduszu (coraz większa elektronizacja procesu nauczania.)
Samorząd11 1090 1056 0000 0001 4709 2199Składki na rzecz Samorządu Uczniowskiego i inne wpłaty na jego rzecz (za bluzy szkolne, zbiórki itp.)
Adobe44 1090 1056 0000 0001 4709 2187Wpłaty za oprogramowanie Adobe nabyte zbiorowo na potrzeby uczniów. W roku 2021/2022 kwota 30 zł.
Studniówki48 1090 1056 0000 0001 4916 3356Rachunek wykorzystywany na potrzeby organizacji studniówek przez poszczególne klasy.
Wycieczki21 1090 1056 0000 0001 4709 2213Rachunek wykorzystywany na potrzeby organizacji wycieczek szkolnych przez poszczególne klasy.
Koło naukowe INVENIO74 1090 1056 0000 0001 4709 2229Wpłaty na wspieranie Rakietowego Koła Naukowo-Technicznego „Invenio” (www.rknti.eu) W tytule należy podać imię i nazwisko lub nazwę darczyńcy.
Koła naukowe82 1090 1056 0000 0001 4916 3326Składki na realizację projektów uczniowskich oraz wspieranie rozwoju uczniów przygotowujących się do konkursów. W tytule można podać nawę koła, zespołu lub konkursu, bądź imię i nazwisko ucznia oraz klasę.