Skład Prezydium Rady Rodziców:

Prezydium w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący – Dariusz Jakuboze

Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Srebrzyński

Sekretarz – Gośka Tur

Skarbnik – Iza Świderska


Kontakt z Radą Rodziców

Każdy z Rodziców może skontaktować się z Radą Rodziców we wszelkich sprawach, jakie uważa za istotne w życiu Szkoły. Kontakt ten odbywa się za pośrednictwem rodzica wybranego jako delegat do Rady Rodziców z danej klasy. Kontakt ten możliwy jest m.in. za pośrednictwem dziennika (vulcan) – przy wysyłaniu wiadomości należy wybrać grupę Rada Rodziców a następnie oddział do którego uczeń uczęszcza, co pozwoli na wskazanie konkretnego przedstawiciela.  


Wpłaty na Radę Rodziców

Dzięki składkom Rodziców jesteśmy w stanie skutecznie wspierać uczniów i szkołę. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę!

Wpłaty na Radę Rodziców ZSLiT nr 1 można realizować przelewem na podane numery kont:

Darowizny na rzecz Rady Rodziców (kwoty deklarowane na początku roku szkolnego i inne dobrowolne wpłaty)

85 1090 1056 0000 0001 4709 2031

Ksero (w roku 2020/2021 obowiązuje wpłata po 50 zł rocznie):

13 1090 1056 0000 0001 4709 2163

Licencje Adobe (wpłaty za oprogramowanie Adobe nabyte zbiorowo na potrzeby uczniów; w roku 2020/2021 kwota 30 zł)

44 1090 1056 0000 0001 4709 2187

Wycieczki (rachunek wykorzystywany w razie organizacji wycieczki szkolnej przez poszczególne klasy)

21 1090 1056 0000 0001 4709 2213

Samorząd (Składki na rzecz Samorządu Uczniowskiego i inne wpłaty na jego rzecz)

11 1090 1056 0000 0001 4709 2199

Koła Naukowe

74 1090 1056 0000 0001 4709 2229 ( składki na realizację projektów uczniowskich oraz wspieranie rozwoju uczniów przygotowujących się do konkursów, w tytule mozną podać nawę koła, zespołu lub konkursu bądź nazwisko ucznia)

 

Prosimy o podawanie w tytule przelewu wyłącznie imienia i nazwiska UCZNIA oraz klasy, do której uczęszcza 

 


DOKUMENTY:

 

REGULAMIN Naliczania i Wykorzystywania Funduszy Klasowych