Informujemy, że wpłaty na Radę Rodziców można realizować:
 
  • przelewem, na konto:
 

RADA RODZICÓW ZSLiT NR 1

85 1020 1068 0000 1902 0000 2758

tytuł przelewu: darowizna nazwisko i imię ucznia, klasa
  • gotówką u Pani Agnieszki Gwardiak – pok. 114a, I piętro.

DOKUMENTY:

REGULAMIN Naliczania i Wykorzystywania Funduszy Klasowych