Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zmiany planu lekcji

Propozycje planu lekcji na nowy semestr znajdują się pod kafelkiem Dokumenty dokumenty w menu bocznym Plan lekcji – zmiany.

Proszę nie zgłaszać uwag do planu od 16 tygodnia – to plan tylko na 2 tygodnie.

Rozsądne propozycje zmian do planu od 18 tygodnia należy zgłaszać niezwłocznie do p. dyr. Joanny Kamoli-Okońskiej (najpóźniej do 23 listopada). Na bazie tego planu będą już planowane przydziały nauczycieli do komisji na egzamin zawodowy w styczniu.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content