Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Reforma edukacji – harmonogramy spotkań informacyjnych i dyżurów eksperckich

Kuratorium Oświaty zaprasza wszystkich zainteresowanych reformą oświaty na spotkania informacyjne i dyżury eksperckie.

Harmonogram spotkań informacyjnych:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Harmonogram dyżurów eksperckich:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content