Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnych

W dniach 3 – 5 stycznia uczniowie klas maturalnych będą mogli wprowadzić zmiany do swoich deklaracji.  Zapraszam w podanym poniżej terminie do sali 116.

Niezgłoszenie się oznacza, że deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się ostateczną.

Oddział Dzień Godzina
3la 5 stycznia (piątek) 8:00 – 8:45 (1 lekcja)
4ta 3 stycznia (środa) 8:00 – 8:45 (1 lekcja)
4tb 5 stycznia (piątek) 8:50 – 8:55 (2 lekcja)
4tc 3 stycznia (środa) 11:40 – 12:25 (5 lekcja)
4tm1 3 stycznia (środa) 13:25 – 13:45 (7 lekcja)
4tm2 3 stycznia (środa) 13:45 – 14:10 (7 lekcja)

 

Uczniowie niewprowadzający żadnych zmian do deklaracji z września składają tylko podpis w polu „deklaracja ostateczna”.

Uczniowie wprowadzający zmiany nanoszą je na deklaracji papierowej, a następnie podają wprowadzone zmiany do deklaracji elektronicznej.

Uczniowie, którzy wiedzą, że będą nieobecni w tym dniu powinni zgłosić się do pokoju 114a odpowiednio wcześniej. Ze względu na termin ferii zimowych, wszystkie zmiany powinny być zgłoszone najpóźniej 12 stycznia.

 

Joanna Kamola-Okońska

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content