Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Uwaga! OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W najbliższą środę, tj. 10.01.18 (środa) o godzinie 10.00 odbędą się w naszej szkole eliminacje stopnia podstawowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Etap ten będzie miał formę testu złożonego z 50 pytań i trwał 60min. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W przygotowaniach do konkursu szczególny nacisk należy położyć na wiedzę z następujących dziedzin:

  • ekologia klasyczna
  • wody i ich ochrona
  • gleby i ich ochrona
  • gospodarka rolna i leśna
  • żywność i zdrowie
  • ochrona przyrody (bioróżnorodności)
  • powietrze i jego ochrona
  • gospodarka odpadami
  • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi
  • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Zgłoszenia do tego etapu olimpiady przyjmuje p. Aleksandra Szemet do dnia 9.01.18. (wtorek)

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content