Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zmiana w harmonogramie wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Ze względów organizacyjno – prawno – formalnych Dyrektor szkoły zawiadamia o zmianie terminów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

12 marca 2018 r.  ogłoszenie harmonogramu wyborów i terminu zgłaszania kandydatur;

16 marca 2018 r. – kandydaci przedstawiają listy poparcia (min. 40 podpisów), program wyborczy, ewentualnie informację o powołaniu sztabu wyborczego;

19 marca 2018 r. – oficjalne ogłoszenie listy kandydatów, początek kampanii wyborczej;

04 kwietnia 2018 r. – debata przedwyborcza – koniec kampanii;

od 04 do 11 kwietnia 2018 r zapoznanie klas z przebiegiem debaty przez Wychowawców;

12 kwietnia 2018 r. –  cisza wyborcza;

13 kwietnia 2018 r. –  wybory;

16 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników.

Wybory na Przewodniczącego SU na Wiśniowej

Ogłaszamy, że od jutra, 23 lutego, rusza akcja dotycząca wyboru nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej naszego samorządu. Poniżej publikujemy harmonogram wyborów. Kandydatów prosimy o zgłaszanie się w formie elektronicznej do opiekunki SU Anety Maciejczyk na adres: aneta.maciejczyk@tm1.edu.pl Harmonogram wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZSLiT nr 1 na rok szkolny 2024/2025 Tura I: 23.02.2024 – ogłoszenie wyborów, początek naboru […]

Jesteś uczniem naszej szkoły? Zatrzymaj się i przeczytaj. To ważne informacje dla Ciebie

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie Czym są Standardy? Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które stawiają ochronę osoby małoletniej w centrum działań i wartości szkoły, tym samym pomagają tworzyć bezpieczne, wolne od przemocy i przyjazne środowisko. W naszej szkole, pełnoletni uczniowie mają takie samo […]

Do wzięcia indeksy na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW (MAiR). Konkurs nasz skierowany jest do uczniów lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę (link) rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Harmonogram konkursu: I etap: tryb […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content