Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zmiana w harmonogramie wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Ze względów organizacyjno – prawno – formalnych Dyrektor szkoły zawiadamia o zmianie terminów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:

12 marca 2018 r.  ogłoszenie harmonogramu wyborów i terminu zgłaszania kandydatur;

16 marca 2018 r. – kandydaci przedstawiają listy poparcia (min. 40 podpisów), program wyborczy, ewentualnie informację o powołaniu sztabu wyborczego;

19 marca 2018 r. – oficjalne ogłoszenie listy kandydatów, początek kampanii wyborczej;

04 kwietnia 2018 r. – debata przedwyborcza – koniec kampanii;

od 04 do 11 kwietnia 2018 r zapoznanie klas z przebiegiem debaty przez Wychowawców;

12 kwietnia 2018 r. –  cisza wyborcza;

13 kwietnia 2018 r. –  wybory;

16 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content