Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Mechatronicy z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie na konkursie technicznym w Finladnii.

W dniach 14-17 maja 2018 dwaj uczniowie Technikum Mechatronicznego nr 1, Przemysław Krasnodębski i Mateusz Dąbrowski,  mogli sprawdzić swoje umiejętności mechatroniczne na konkursie zawodów technicznych „Taitaja 2018” w Tampere, Finlandia. Uczniom towarzyszył p. Michał Grązka, nauczyciel przedmiotów zawodowych w TM nr 1, zgłoszony do konkursu jako ekspert, oraz p. Karolina Dołomisiewicz, kierownik szkolenia praktycznego. Kierownikiem grupy była p. Paulina Machera, przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiedzialna za organizację wyjazdu.

W czterech ogromnych halach niedaleko Tampere konkurowali ze sobą uczniowie fińskich średnich szkół technicznych kształcący się w ponad 50 różnych zawodach. Obserwatorzy mogli podziwiać m.in. blacharzy, piekarzy, fryzjerów, masażystów, tynkarzy, murarzy, lakierników, programistów, hutników, florystów, operatorów obrabiarek CNC oraz oczywiście mechatroników. Każda drużyna miała do wykonania obszerne zadanie w ramach swojego zawodu składające się z kilku modułów. Zadania były oceniane przez ekspertów z danej dziedziny wg ściśle określonych kryteriów. Liczyła się nie tylko wiedza i umiejętności ale także praca w zespole, rozplanowanie zadania w czasie czy estetyka pracy.

Taitaja to konkurs promujący fińskie szkolnictwo zawodowe. Uczniowie TM nr 1 byli tam jako jedna z nielicznych drużyn międzynarodowych. Udział w Taitaji był dla nich świetną lekcją przed ogólnoeuropejskim konkursem Euroskills, który odbędzie się w Budapeszcie jesienią 2018. Dzięki doświadczeniu, które tam zdobyli wiedzą jaki jest poziom trudności zadania, na jakie aspekty techniczne zwracać uwagę i jak radzić sobie ze stresem. Ta sama drużyna będzie reprezentować Polskę na Euroskills w Budapeszcie w kategorii mechatronika. Jest to doniosłe wydarzenie ponieważ Polska po raz pierwszy będzie wystawiać swoich zawodników w tym konkursie. Zatem, przed chłopakami okres wytężonej pracy i przygotowań nie tylko w szkole i u pracodawców, ale także w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

FRSE podjęła się  przygotować polską ekipę lecącą do Budapesztu na wielu płaszczyznach, a także, jeśli mogę uchylić rąbek tajemnicy, zorganizować konkurs wzorowany na Taitaji na szczeblu ogólnopolskim w roku 2019. Jest to nie lada wyzwanie, ale również doskonała okazja do pokazania, że zawody techniczne są atrakcyjne i są świetnym wyborem ścieżki zawodowej dla młodych ludzi. Dziękujemy za możliwość udziału w konkursie i życzymy Przemkowi i Mateuszowi oraz innym polskim drużynom sukcesów na Euroskills!

Karolina Dołomisiewicz

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content