Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MATURA POPRAWKOWA

Termin części pisemnej i ustnej matury poprawkowej to 21 sierpnia 2018 r. Egzamin pisemny godz.9:00, ustny 8:00.

Poprawka przysługuje absolwentowi, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej.

Absolwent, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego z egzaminu maturalnego w sesji letniej 2018 r. zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia dostępnego w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 10 lipca 2018 r.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content