Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
o tytuł: 
MŁODEGO INNOWATORA
w roku szkolnym 2018-2019
POD HONOROWYM PATRONATEM:

Dr Alicji Adamczyk – Prezesa Urzędu Patentowego RP

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

 

Harmonogram Olimpiady:

HARMONOGRAM OLIMPIADY

BLOK A – Innowacje Techniczne

 • do 31.10.2018 r. – powołanie Komitetów Szkolnych
 • do 30.03.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych – I stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 08.04.2019 r. – przekazanie prac do Komitetu Okręgowego
 • do 23.04.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji okręgowych – II stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 27.04.2019 r. – przekazanie wersji elektronicznych prac
 • do 30.04.2019 r. – przekazanie prac do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. – podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 30.05.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich – III stopień oraz ogłoszenie wyników
 • do 10.06.2019 r. – podsumowanie eliminacji ogólnopolskich

BLOK B – Wynalazczość

 • do 31.10.2018 r. – powołanie Komitetów Szkolnych
 • od 02-31.01.2019 r. – rejestracja w systemie
 • do10.02.2019 r. – informacje dla okręgów o terminach testów
 • 06 i 08.03.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji szkolnych – I stopień
 • do 16.03.2019 r. – podsumowanie eliminacji szkolnych
 • do 20.03.2019 r. – zgłoszenia drużyn do Komitetu Okręgowego
 • do 31.03.2019 r. – informacja o eliminacjach okręgowych
 • do 20.04.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji okręgowych – II stopień
 • do 30.04.2019 r. – zgłoszenia drużyn do Komitetu Głównego
 • do 30.05.2019 r. – podsumowanie eliminacji okręgowych
 • do 08.06.2019 r. – przeprowadzenie eliminacji ogólnopolskich – III stopień oraz podsumowanie

Informacje o Olimpiadzie: Anna Szyndler (sala 201)

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content