Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Serdeczne podziękowanie sponsorom.

Dochód z X Koncertu Charytatywnego CHERRITY HAWAIIAN zostanie przekazany na Fundację Hospicjum Onkologiczne  im. Św. Krzysztofa w Warszawie ul. Pileckiego 105

Gdyby ktoś z Państwa miał chęć wesprzeć naszą akcję charytatywną, ma jeszcze taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę  www.fho.org.pl  i dokonać dobrowolnej wpłaty. Pamiętajmy jednak, aby w tytule przelewu wpisać KONCERT ZSLiT nr1.  Akcja trwa do końca ferii (10 lutego 2019)

https://www.facebook.com/fundacjahospicjumonkologiczne/videos/387840578646755/?__tn__=kC-R&eid=ARBlgIiTnqHZQL-UOk6Zj3m7qMNwgO5LZFlmCsgRsnANpC-XjTtpEiBxwtNDaHZSPdk58AA3Oqi063d6&hc_ref=ARQLTp482mDY91gDAlqbzi_3xJ9O5-o_ft0aaPwYXkKC1rmUUXNA8YqrdN1ual6ZKuE&__xts__[0]=68.ARDgVXGAv0S7rqK2_q0JOj4D3F-pBfLStRPOZbtx-VIUGT5p-1O8KZ5KIXHrO2k0OUPU8EK4sHqWdNFS7e2h94vZF7_NwlEkQtZiymQIkBGavFbHfBMJ_tbNcbxkISkKkizZM-ylz1GQvw5bZHLJQxq2ieGSL5B16_tH0ZEq1ey8mH1PYSiBrgqvDOM6mPXaYv1XCXbB4GHFKXE4bCxXKYoVy1Jz-vezYNt-xkknNZDjedWYM6Daq2vWD7lh5ZzBowAuhLNB3z-XpnW7Tyk_t9rqIIyK4MDSwELqYD7axDjzo_pALCFAYOmCtIUnAFBy-p5bhLEtkfB36gk4pgp8WbJvfzDsDG2dGDdcw7FVAtQ7ooF8Jyn7TdoFFqK507GaVg
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content