Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

ŚWIADECTWA PO SESJI LETNIEJ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Świadectwa z kwalifikacji zawodowych EE.08 i EE.02 po czerwcowych egzaminach – rozdawać będą wychowawcy klas na pierwszych spotkaniach.

Wychowawca przekaże też uczniom do wypełnienia deklaracje na kolejną – drugą kwalifikację w danym zawodzie.

Osoby, którym nie powiódł się egzamin, otrzymają stosowną deklarację na egzamin poprawkowy w sesji zimowej 2021. Też na pierwszym spotkaniu z wychowawcą klasy.

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content