Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zmiany w zasadach udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

W dniu 30 lipca 2020 Rada m. st. Warszawy wprowadziła zmiany w zasadach udzielania szkolnych stypendiów i zasiłków. Od roku szkolnego 2020/2021 wnioski o świadczenie należy składać w oddziale OPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.  Termin składania wniosków 15 września 2020r. W załączeniu wzory wymaganych dokumentów.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content