Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021

W dniu 16 października 2020 r. o godz. 10:00 planowane jest uruchomienie naboru wniosków do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021

Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

  1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej , która rozpocznie się od godz. 10:00 w dniu 16 października 2020 r. i potrwa do godz. 10:00 w dniu 27 października 2020 r.
  2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie do 5 listopada 2020 r., o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O stypendium w ramach projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa Mazowieckiego;
  • w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę podstawową;
  • nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2021 r.,
  • mają średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 5,00, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020, a uczniowie klas I, średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020, na poziomie nie niższym niż 5,00, przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty ogólne, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5;
  • mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i modułów na poziomie nie niższym niż 4,50, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020, a uczniowie klas I średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

Aby ubiegać się o stypendium należy:

  • założyć konto na stronie internetowej projektu;
  • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium;
  • złożyć wniosek wraz z załącznikami w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji, na adres:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedury rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych.

Głowna strona projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”:

https://stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl/login

Zmiana planu – zajęcia zawodowe w szkole

nowy plan lekcji W okresie od 17 do 28 maja będzie obowiązywał zmieniony plan. Zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem wskazanych dni w następujących klasach: Oddział Lekcje w szkole Uwagi 1ta środa 1tb wtorek Klasa nie może uczestniczyć w 1 lekcji wf blok w5a – jest w tym czasie w szkole 1tc środa 1tm1 środa […]

WIELKIE BIBLIOTECZNE CZYTANIE

Od  lat nasza biblioteka organizuje dzień głośnego czytania wybranej książki czyli Wielkie Biblioteczne Czytanie. W tym roku chcemy je zorganizować w dniach 31.05.-2.06. podczas zajęć integracyjnych po powrocie do nauki stacjonarnej.  Czekamy na Wasze propozycje dotyczące wyboru książki, która mogłaby być czytana. Przesyłajcie je na adres sylwia.blazejewska@tm1.edu.pl lub beata.walczak@tm1.edu.pl do dnia 23.05. Zachęcamy do nadsyłania […]

MATURA Z INFORMATYKI

W dniu 18 maja 2021 r. od godz. 10:00 – 11:30, odbywać się będzie sprawdzanie poprawności działania komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Nieobecność uniemożliwia zgłaszanie w trakcie matury i po niej, niewłaściwego działania sprzętu / oprogramowania. Zapraszamy wszystkich zdających ten przedmiot do sal, w których zaplanowano egzamin z informatyki (300, 304, 305, 400, 401). […]

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów

W naszej szkole będą organizowane wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów, której celem jest popularyzowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, zapoznanie jej z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego i zachęcenie jej do aktywnego działania w życiu publicznym. Udział w MRDM daje możliwość wyrażania własnych opinii i przedstawiania ich Radzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.  Zachęcamy chętnych do kandydowania i startowania w wyborach.   Harmonogram wyborów:   19-26 maja – przyjmowanie zgłoszeń […]

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content