Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

17 maja 2021 roku rusza nabór do szkół ponadpodstawowych – informacje dla Kandydatów

Drodzy Kandydaci i Rodzice!

Już 17 maja 2021 roku ( poniedziałek ) rusza nabór do szkół ponadpodstawowych.

Aby wygenerować wniosek rekrutacyjny należy zalogować się na stronę: https://warszawa.edu.com.pl

W obecnym roku szkolnym dostępne są następujące sposoby dostarczania wniosków:

  • Bezpośrednio za pośrednictwem systemu, w którym generujemy wniosek podpisując się profilem zaufanym ** ( rekomendowane ).
  • Wydrukowany i podpisany*** wniosek wysyłamy na adres: rekrutacja@tm1.edu.pl  (  rekomendowane ).
  • Wydrukowany i podpisany wniosek przynosimy do punktu rekrutacyjnego w szkole (  parter ).

Kandydaci do Technikum Mechatronicznego nr 1 otrzymują skierowanie na badanie lekarskie. W  zależności od sposobu złożenia wniosku będzie ono w formie elektronicznej lub papierowej.

Wnioski rekrutacyjne i inne dokumenty, które należy dostarczyć w procesie rekrutacji przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

w punkcie rekrutacyjnym (parter szkoły).

Ważne!!!

  • Wchodząc do budynku szkoły należy mieć  twarz zakrytą maseczką
  • Należy odkazić ręce płynem dezynfekującym
  • Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z procesem rekrutacji opuszcza Pan/ Pani budynek.

Więcej informacji odnośnie harmonogramu rekrutacji na naszej stronie:

Zespół Rekrutacji ZSLiT

** podpis opiekuna prawnego

*** podpis ucznia i opiekuna prawnego

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content