Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Temat przewodni poprzedniej XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmiał „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. W trakcie udziału w Olimpiadzie uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu wpływu, jaki pandemia COVID-19 miała na funkcjonowanie gospodarki, zarówno w skali mikro, jak i makro

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.


W dotychczasowych trzydziestu dwóch edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 330 tys. uczniów, a do zawodów bieżącej, XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie około 8,5 tys. uczniów z 645 szkół. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Szczegóły pod adresem: http://owe.pte.pl

Wszystkich chętnych uczniów chcących wziąć udział w XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  prosimy o kontakt z opiekunami Panem Tomaszem Pawlakiem i Panią Emilią Cizio.

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 7 października 2021 roku.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content