Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

HARMONOGRAM WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE

Wybory w roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wskazanych przez aktualne wytyczne Ministra Zdrowia, spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tegoroczny plan poszczególnych etapów wyborów przedstawia się następująco:

14.03.2022 – ogłoszenie wyborów, początek naboru kandydatów

14-21.03.2022 – zgłoszenia kandydatów

22.03.2022 – ogłoszenie listy kandydatów i rozpoczęcie kampanii wyborczej

22.03-06.04.2022 – kampanie wyborcze kandydatów

04.04.2022 – debata przedwyborcza

06.04.2022 – cisza przedwyborcza

07.04.2022 – wybory.

Została również wybrana tegoroczna Komisja Wyborcza w składzie:

– Przewodniczący: Piotr Chudzikiewicz 4TB

– Julia Dobkowska 1LA

– Igor Mazur 2TB

– Łukasz Dadas 2TB

– Mateusz Pasek 2TC

– Igor Lelonek 3PTM 

Tegoroczni Kandydaci przedstawiają Komisji Wyborczej listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 120 uczniów ZSLiT nr 1 w Warszawie oraz rekomendację co najmniej trzech członków Rady Pedagogicznej ZSLiT nr 1 w Warszawie. Swoje kandydatury zgłaszają do opiekuna Samorządu Uczniowskiego – pani Anety Maciejczyk – przesyłając zgłoszenie na maila aneta.maciejczyk@tm1.edu.pl wraz z kompletem wymaganych dokumentów w postaci programu wyborczego zgodnego z regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz składu Sztabu Wyborczego Kandydata. 

Aneta Maciejczyk                                                               Michał Łukasiak  

Opiekun SU                                                              Przewodniczący Sekcji Prawnej SU

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas I – III. Wcześniej, bo o godz. 8.45 uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z Wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

24 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 1ta dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w terminie pierwszym. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub […]

Prezentacja jak trwać w postanowieniach?

W czwartek o 11:00 robię ponownie (już roku temu robiłem) warsztat/prezentacje o trwaniu w postanowieniach wychodzenia z uzależnień – w skrócie, jak skutecznie robić to co się chce zrobić, a nie zawsze tracić zasoby na nieprzyjemne, bezużyteczne, a nawet destrukcyjne aktywności. Każdy z nas pewnie miał momenty w stylu, że np. nie mogliśmy się oderwać […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content