Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

HARMONOGRAM WYBORÓW NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE

Wybory w roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich środków ostrożności wskazanych przez aktualne wytyczne Ministra Zdrowia, spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tegoroczny plan poszczególnych etapów wyborów przedstawia się następująco:

14.03.2022 – ogłoszenie wyborów, początek naboru kandydatów

14-21.03.2022 – zgłoszenia kandydatów

22.03.2022 – ogłoszenie listy kandydatów i rozpoczęcie kampanii wyborczej

22.03-06.04.2022 – kampanie wyborcze kandydatów

04.04.2022 – debata przedwyborcza

06.04.2022 – cisza przedwyborcza

07.04.2022 – wybory.

Została również wybrana tegoroczna Komisja Wyborcza w składzie:

– Przewodniczący: Piotr Chudzikiewicz 4TB

– Julia Dobkowska 1LA

– Igor Mazur 2TB

– Łukasz Dadas 2TB

– Mateusz Pasek 2TC

– Igor Lelonek 3PTM 

Tegoroczni Kandydaci przedstawiają Komisji Wyborczej listę poparcia zawierającą podpisy co najmniej 120 uczniów ZSLiT nr 1 w Warszawie oraz rekomendację co najmniej trzech członków Rady Pedagogicznej ZSLiT nr 1 w Warszawie. Swoje kandydatury zgłaszają do opiekuna Samorządu Uczniowskiego – pani Anety Maciejczyk – przesyłając zgłoszenie na maila aneta.maciejczyk@tm1.edu.pl wraz z kompletem wymaganych dokumentów w postaci programu wyborczego zgodnego z regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz składu Sztabu Wyborczego Kandydata. 

Aneta Maciejczyk                                                               Michał Łukasiak  

Opiekun SU                                                              Przewodniczący Sekcji Prawnej SU

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content