Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Cisco Tech Festival

Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w dniu 16 kwietnia uczestniczyli w Cisco Tech Festival, całodniowym spotkaniu warsztatowym związanym z sieciami komputerowymi i ich bezpieczeństwem w siedzibie CISCO Polska w Krakowie. W ramach zajęć zapoznali się historią powstania firmy CISCO oraz globalną rolą, która została oparta o sieć przedstawicielstw na świecie wspomagająca klientów poprzez doradztwo w zakresie projektowania oraz wsparcie inżynierów sieciowych w rozwiązywaniu problemów. Uczniowie naszej szkoły zostali poinformowani o możliwości odbycia stażu w Firmie CISCO.

Cisco Tech Festival to przede wszystkim warsztaty dotyczące bezpieczeństwa sieci i zagrożeń, które wpływają na to bezpieczeństwo. Uczniowie uczestniczyli między innymi w wykładzie inżyniera CISCO Pana Reha Yilmazlar dotyczącego sposobów ochrony zasobów sieciowych i urządzeń końcowych na ataki bezpieczeństwa pochodzących spoza sieci oraz zagrożeń mogących pochodzić z wewnątrz sieci. Jak dbać o bezpieczeństwo i stabilność sieci? Jak zabezpieczyć się przed atakami z sieci? Jak upewnić się, że sieć jest zabezpieczona programowo jak również sprzętowo tak by osoby trzecie nie mogły dostać się do sieci przełączników, serwerów i innych urządzeń, które mogłyby zagrozić działaniu sieci?

Czas spędzony w siedzibie CISCO Kraków był pełen doznań, emocji i wrażeń, które na zakończenie zaowocowały zwycięstwem naszych uczniów w quizie na temat historii firmy CISCO, CISCO Kraków oraz wiedzy z zadań, które uczestnicy festiwalu wykonywali podczas zajęć warsztatowych.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content