Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Dodatkowe ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

Nr polisy: EDU-A/P 126618

UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo.

Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy InteRrisk :

74 1240 6960 7170 0012 5012 6618

Tytułempolisa  EDU-A/P 126618  imię, nazwisko, klasa oraz nr pesel dziecka

Kwota składki70 PLN

!!!!! Po dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy wychowawcy klasy do 27 września 2023 roku.

Szczegóły polisy wraz z OWU dostępne pod linkiem:

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content