Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Warunki ubezpieczenia szkolnego

Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

Nr polisy: EDU-A/P 111782

UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo.

Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy Interrisk :

36 1240 6960 7170 0012 5011 1782

Tytułem: polisa  EDU-A/P 111782  imię, nazwisko, klasa oraz nr pesel dziecka

Kwota składki: 65 PLN

!!!!! Po dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy wychowawcy klasy do 26 września 2022 roku.

!!! Wpłat należy dokonywać od 7 do 26 września 2022 roku.

Po tym czasie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content