Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Warunki ubezpieczenia szkolnego

Dodatkowe ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

Nr polisy: EDU-A/P 126618

UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo.

Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy InteRrisk :

74 1240 6960 7170 0012 5012 6618

Tytułempolisa  EDU-A/P 126618  imię, nazwisko, klasa oraz nr pesel dziecka

Kwota składki70 PLN

!!!!!Wpłat należy dokonywać od 5 września do 27 września 2023 roku.

Szczegółowe dane dotyczące polisy oraz OWU:

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content