14.09.2017 – RUSZA KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC ASTRAADA ORAZ HYDRAULIKI SIŁOWEJ


Informujemy, że trwają już zapisy na szkolenia z zakresu:

 1. Programowania gier komputerowych w środowisku Unity (dla informatyków)

 2. Programowanie sterowników PLC Astraada i hydrauliki siłowej (dla mechatroników)

Zapisy w pok. 10

dyżury koordynatora projektu:

 • 14. 09. 2017 r., godz. 14.00-16.00 –rekrutacja na szkolenie z zakresu  programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC Astraada i gier komputerowych
  (3 wolne miejsca)
 • 18. 09. 2017 r., godz. 14.00-16.00 –rekrutacja na szkolenie z zakresu  programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC Astraada
 • 19. 09. 2017 r., godz. 10.00-12.00 –rekrutacja na szkolenie z zakresu  programowania procesów technologicznych w oparciu o sterowniki PLC Astraada

Szkolenia adresowane są do uczniów klas: 2 i 3 technikum. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie 17 roku życia.


20.06.2017 – RUSZA KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROGRAMOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH.


Już w najbliższych dniach odbędzie się kwalifikacja uczestników szkoleń z zakresu programowania gier komputerowych do grup: GR7 i GR8.

W każdej grupie może uczestniczyć 12 uczestników (Ogółem jest 24 miejsca). Szkolenia adresowane są do klas II i III technikum informatycznego. Pierwszeństwo maja uczniowie przyszłorocznych klas II.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator projektu w pok. 10 w dniach:

 • 21.06.2017 (środa) – godz. 13:00 – 15:00
 • 22.06.2017 (czwartek)  – godz. 10:00 – 12:30

Uczniowie zgłaszają się osobiście, wypełniają formularze zgłoszeniowe. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularze zgłoszeniowe podpisują również rodzice.

Zajęcia odbywać się będą w roku szk. 2017/2018 w soboty. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność na minimum 80% zajęć (w innym przypadku zwrot dofinansowania).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. W przypadku, gdy kandydat nie złoży kompletu dokumentów w terminie do 23.06. do godz. 12:00 jego miejsce zajmuje uczeń z listy rezerwowej.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!!


10.06.2017


W najbliższą sobotę odbędą się szkolenia z zakresu programowania gier komputerowych wg następującego harmonogramu:

 • GRUPA 2 i 4 – 8:00 – 9:30 (2 godziny)
 • GRUPA 3 i 5 – 9:45 – 11:15 (2 godziny)
 • GRUPA 6 – 11:30 – 16:15 (6 godzin z 15-minutową przerwą)

UWAGA:

Zajęcia w dniu 10 czerwca są ostatnimi zajęciami w roku szkolnym 2016/2017

Z uwagi na egzaminy zawodowe kolejne zajęcia (w tym również zaległe w grupach: 4, 5 i 6) odbędą się po wakacjach.


 31.05.2017


Zajęcia ze sterowników PLC – Siemens, które zaplanowane były na 24 czerwca 2017 r. nie odbędą się.

Przełożone są odpowiednio dla grup:

 • S39 czerwca 2017, godz. 15:00
 • S42 czerwca 2017, godz. 15:00

12.05.2017


Informujemy, że z powodu bardzo ważnych powodów w dniu 13.05. zostaje odwołane szkolenie z programowania gier komputerowych dla GRUPY 4 i GRUPY 6.

Pozostałe grupy mają zajęcia bez zmian.

Również w dniu 3.06. zostaną odwołane zajęcia dla GRUPY 5 i GRUPY 4.

Zajęcia te zostają przeniesione na inne terminy:

19.06. godz. 14:00 – 18:00 – GRUPA 4
20.06. godz. 14:00 – 18:00 – GRUPA 5
21.06. godz. 14:00 – 18:00 – GRUPA 6
22.06. godz. 14:00 – 18:00 – GRUPA 4
ZA ZMIANY W HARMONOGRAMIE SZKOLEŃ PRZEPRASZAMY!!!


17.03.2017


W dniu 18.03.2017 (sobota) zostają odwołane zajęcia z zakresu Programowania Gier Komputerowych dla

GRUPY 4 i GRUPY 6

z powodu choroby instruktora.

ZA ZMIANĘ PRZEPRASZAMY


3.03.2017


 1. Wszystkim uczniom klas II i III, którzy zapisali się na szkolenia w ramach projektu: „ZAPROGRAMUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” przypominamy, że jutro odbędą się kolejne zajęcia.
 2. Wszystkie pytania i wątpliwości można wyjaśniać w Biurze Projektu – harmonogram dyżurów w zakładce: DYŻURY KOORDYNATORA.
 3. W najbliższym tygodniu odbędzie się też weryfikacja list uczestników projektu. Uczniów, którzy zapisali się na szkolenia, lub oczekują na wolne miejsca zapraszamy do biura projektu w godzinach dyżuru w celu wypełnienia dokumentów wg następującego harmonogramu:

# poniedziałek – szkolenie SIEMENS
# wtorek – szkolenie FANUC
# środa – szkolenie GRY KOMPUTEROWE
# czwartek – szkolenie ECDL – CAD

4. Wprowadzono drobne korekty do harmonogramu szkoleń z zakresu sterowników PLC FANUC – proszę zapoznać się ze zmianami.