Pytanie 1: Kiedy należy złożyć wniosek?

Odpowiedź: Wnioski będzie można składać od 17 maja. UWAGA! Termin składania wniosków do klas dwujęzycznych jest krótszy i upływa 31 maja o godz. 15:00. Jeżeli na wniosku są wyłącznie oddziały ogólnodostępne, termin upływa 21 czerwca o godz. 15:00. UWAGA! Odkładanie składania wniosku na czerwiec powoduje, że nie można skorzystać z pełnej oferty szkół.

Pytanie 2: Kiedy odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej?

Odpowiedź: Termin sprawdzianu to 7 czerwca. Kandydaci, którzy nie zgłoszą się na sprawdzian, nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji do tej klasy. II termin sprawdzianu to 26 czerwca. Warunkiem przystąpienia w II terminie jest złożenie oświadczenia o przyczynie nieprzystąpienia do sprawdzianu do 7 czerwca.

Pytanie 3: Kto jest zwolniony z przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej?

Odpowiedź: Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego. Finaliści konkursów kuratoryjnych z języka angielskiego muszą przystąpić do sprawdzianu.

Pytanie 4: W jaki sposób wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły?

Każdy, kto chce ubiegać się o miejsce, musi zalogować się na stronie warszawa.edu.com.pl , dokonać wyboru oddziałów z różnych szkół, a następnie dostarczyć do szkoły podpisany wniosek. Login i hasło uczniowie szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę otrzymają w swojej szkole podstawowej. Wszyscy inni kandydaci zakładają konto w systemie samodzielnie.